söndag, oktober 16, 2011

Demeter - till och med mer ekologiskt än Krav
Demeter står för biodynamisk odling. Jaha... och vad betyder det då undrar du? Jo det betyder att de produkterna som har Demetermärket uppfyller alla krav som KRAV-märket står för plus att Demeter går ett steg längre genom att se den biodynamiska gården som ett kretslopp. Man eftersträvar en balans mellan foderproduktion, djurantal och åkeryta. Målet är att gården ska vara självförsörjande när det gäller foder och gödsel. Sen är det inte tillåtet att bedriva konventionell odling på delar av gården heller.


Källa: Demeterförbundet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar