tisdag, mars 06, 2012

Insekter + ekologisk odling = sant


Bugs love organic food. Lunds Universitet har kommit fram till att Ekologisk odling för med sig en rad fördelar, både för vår hälsa och för miljön. Nu visar forskning att även pollineringen gynnas av ekologiska odlingsmetoder.

Forskarna har undersökt 12 jordgubbsfält runtom i Skåne. I de som odlades konventionellt så pollinerades 17 procent av blommorna. I de ekologiska odlingarna var motsvarande siffra 45 procent. Både avkastningen av odlingen och kvaliteten på gubbarna i de ekologiska odlingarna var bättre.

Pollinering är en så kallad ekosystemtjänst - saker som våra ekosystem ägnar sig åt mer eller mindre spontant och som vi människor drar nytta av. Att de grödor vi odlar pollineras är en förutsättning för att de ska kunna få frukt.


Text hämtad från: SVT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar