About

Hi, nice to see you here! On the pic I´m in the Swedish mountains hiking at Kungsleden. 
Hej, och kul att du har hittat hit. På bilden är jag på en fjälltur i Kungsleden.


Me
I'm a pretty bitter foodie who is passionate about organic food, paleo- and lchf-diet. I am a partner with an IT geek and the mother of two teenagers, all three with their own preferences and peculiarities. I work in an IT department as a systems manager at a large technology consulting firm in the daytime and in the evenings when I step out of my green Mini Cooper in the dark but beautiful Värmdö I become an house wife and amateur chef.
Jag
Jag är en hyfsat bitter foodie som brinner för ekomat, paleo- och lchf-kost. Jag är sambo med en IT-nörd och mamma till två tonåringar, alla tre med sina egna önskemål och egenheter. Jag jobbar på en IT-avdelning som systemförvaltare på ett stort teknikkonsultföretag på dagarna och på kvällarna när jag kliver ut från min gröna Mini Cooper i mörka men vackra Värmdö så förvandlas jag till husfru och amatörkock.


Contact
If you want to contact me, that's fine by mail mattaliban@gmail.com
Also on Instagram, feel free to join me there on http://instagram.com/mattalibanen #
Kontakt
Om du vill kontakta mig så går det bra via mailadressen mattaliban@gmail.com
Finns även på Instagram, välkommen att joina mig där på http://instagram.com/mattalibanen#


Pictures
All pics are taken by me unless I have written otherwise.
Bilder
Alla bilder är tagna av mig om jag inte har skrivit annat.


Updated: 2014-12-30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar